Ondernemer

 | 

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid kan voor een ondernemer grote (financiële) gevolgen hebben. Stel u breekt uw been. De zorgverzekering is er voor de medische kosten. Maar wat als uw been niet (voldoende) herstelt en u uw werk niet meer kunt doen? Uw inkomen daalt, waardoor het moeilijk of misschien zelfs onmogelijk wordt om al uw rekeningen te betalen. Geen of minder inkomen is te overzien als het om een relatief korte periode gaat. Langdurige ziekte of volledige arbeidsongeschiktheid hebben een beduidend groter effect. Daarvoor is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Twijfelt u over nut en noodzaak van een AOV? Onze zusterorganisatie Life Benefits vergelijkt voor u mogelijkheden, premies en polisvoorwaarden. Met een goed inzicht in de risico’s en de kosten kunt u een gefundeerde beslissing nemen.


< Terug naar Ondernemer